Dane kontaktowe

Kozłowski Adam
Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych
Ul. Al. Lipowe 1D
19-400 Olecko
NIP: 847-000-36-84
Regon: 790136294
BS OLECKO 18 9339 0006 0000 0003 6399 0002
tel.: 602 235 182
tel./fax: (87) 520 41 91StartSprawdź swojego dostawcę paliwa

Sprawdź swojego dostawcę paliwa

Szanowni Państwo

  Na polskim rynku funkcjonuje już ponad 8 tysięcy koncesjonowanych przedsiębiorców zajmujących się obrotem paliwami płynnymi. Samo posiadanie koncesji nie eliminuje jednak ryzyk związanych ze zjawiskiem naruszania prawa w tym zakresie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby nabywca każdorazowo bardzo dokładnie sprawdzał dostawcę paliw, którego wybrał.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), zrzeszająca wszystkich największych producentów paliw, w tym PKN ORLEN, przedsiębiorstwa logistyki paliwowej, oraz sprawdzone spółki obrotu paliwami ciekłymi, podejmuje wszelkie możliwe kroki aby  przeciwdziałać ?szarej strefie?, czyli zjawiskom naruszenia prawa na każdym etapie obrotu paliwami ciekłymi. Jednym z elementów podejmowanych inicjatyw jest, skierowana do wszystkich uczestników rynku paliw ciekłych w Polsce, i wspierana przez Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, kampania edukacyjno-informacyjna
pt. ?SPRAWDŹ SWOJEGO DOSTAWCĘ PALIWA", pod Patronatem Ministra Gospodarki, Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Celem kampanii jest:

  • wskazanie najważniejszych obowiązków, które muszą spełniać podmioty związane z działalnością polegającą na wytwarzaniu i obrocie paliwami ciekłymi w Polsce;
  • uświadamianie społeczeństwu negatywnych skutków ekonomicznych i prawnych dla budżetu państwa, odbiorców hurtowych oraz konsumentów paliw związanych z nielegalnym sprowadzaniem paliw na krajowy rynek z niesprawdzonych źródeł, tzw. ?szarej strefy?;
  • wskazanie istniejących metod weryfikacji  dostawców paliw oraz oferowanych przez nich produktów;
  • wsparcie funkcjonowania konkurencyjnego rynku obrotu paliw w oparciu o zasady fair play oraz najlepsze praktyki rynkowe;
  • identyfikację potrzeb klientów hurtowych i detalicznych w zakresie sposobu prowadzenia sprzedaży paliw;
  • wypracowanie i przyjęcie do stosowania przez przedsiębiorców sektora naftowego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Paliw Ciekłych.

    http://www.popihn.pl/sprawdz_swojego_dostawce_paliwa.php

 

Transport

transport
Świadczymy transport paliw na terenie Polski i krajów UE

myjnia

 

Nasze paliwa są pod stałym nadzorem

1.org

Honorujemy

grosik

 program 3a